Bruddstykker av helhet

Bruddstykker av helhet

Oppgaver og kompetanse i Helse- og omsorgssektoren

Foto: Klas Niklas Fransson

Innovasjon knyttet til organisering, oppgaver og ansvar utgjør et av satsingsområdene som er nedfelt i NSFs strateginotat. Telemarksforsking fikk i oppdrag å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse av sykepleieres erfaringer og vurderinger med hensyn til oppgavefordeling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rapporten er basert på intervjuer med over 100 sykepleiere og sykepleieledere fordelt på 5 kommuner. Sykepleierne vi har intervjuet forteller om massiv økning i mengden og kompleksiteten av oppgaver. Rapportens hovedkonklusjon er at den kompetansen og det personell som trengs for en god diskusjon om hvordan oppgavefordelingen burde se ut, på langt nær er til stede i de kommunale omsorgstjenestene.

Forfatter

Heidi Haukelien og Halvard Vike

Utgitt

17.06.2015

Type

Rapport

Rapport

358

ISBN

978--82-7401-802-2

Last ned