Bokanmeldelse: Festival! Mellom rølp, kultur og næring.

Anmeldelse av boka Aksel Tjora (red.): Festival! Mellom rølp, kultur og næring (Cappelen Damm AS 2013)

Her finner du link til tidsskriftet.

Forfatter

Heidi Stavrum

Utgitt

17.06.1905

Type

Artikkel