Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen

Abstrakt Denne studien undersøker hvordan 33 norske solomødre ønsker at barnehagen skal speile og synliggjøre familiemangfold. Informantene anbefalte å gjøre dette ved bruk av bildebøker, og ønsket at barnehagen skulle tilby barna tre kategorier bøker om familiemangfold: 1.) Eksplisitt om familiemangfold 2) Implisitt om familiemangfold og 3) Identifiserbart om familiemangfold. Informantene ønsket at barnehagen skulle lese disse bøkene, samtale med barna om dem og ha dem tilgjengelig.

Min bildebokanalyse av et utvalg bøker fra hver av de tre kategoriene informantene anbefalte bygger på queerteori. Den viste at utradisjonelle familieformer presenteres med den heteronormative kjernefamilien som mal, og at det som er ulikt den (f.eks. farsfraværet) fremheves i alle bildebøkene implisitt og/eller eksplisitt.

Fagfellevurdert: Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen / Psykologi i kommunen nr. 4 2021 (psykisk-kommune.no)

Forfatter

Monica Bjerklund

Utgitt

15.09.2021

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier