Betydningsfull kunst – eller terapeutisk teater?

En evaluering av teaterforestillingen Sinna Mann

Oppsumerende presentasjon med erfaringene fra Evalueringen av Sinna Mann

Forfatter

Bård Kleppe

Utgitt

15.06.2009

Type

Foredrag