Besøksforvaltning i hyttekommuner – spenninger mellom tradisjon og destinasjon

I artikkelen introduserer og diskuterer vi besøksforvaltning som redskap for hyttekommuner i fjellet. Vi søker å forstå og forklare spenningene som utløste hytteopprøret i Vinje i 2021, gjennom å undersøke hvordan hytteturister og lokalbefolkning beskriver, forstår og fortolker sine naturbaserte praksiser og kommunens håndtering av disse. Artikkelen viser at motstanden er basert både i at den moderne feltutbygde hytteutviklingens fotavtrykk oppleves som fremmed i kulturlandskapet, samt i sekundæreffekten av utbyggingen: Deler av lokalbefolkningen mener at hytteturistenes mange fotavtrykk rundt hyttene påvirker og til dels fortrenger lokalbefolkningens naturbaserte praksiser, som er essensielle for kulturlandskapet og bygda. Vi anbefaler økt styring av ferdsel, basert på kunnskap om lokalbefolkningens og hyttefolks naturbaserte praksiser, og en integrering av besøksforvaltning i kommunal samfunnsplanlegging.

https://doi.org/10.18261/kp.117.1.8

 

Forfatter

Marianne Singsaas, Jenny Fossum Grønn og Vegard Gundersen

Utgitt

22.05.2024

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier