Beskyttelsesfaktorer i det forebyggende arbeidet

Veileder i bruk av Ungdataundersøkelser

Dette notatet har som formål å gi en veiledning i bruk av Ungdataundersøkelsen til praktisk forebyggende arbeid i kommunene. Veilederen bygger på en enkel økologisk modell som illustrerer sentrale sosiale forhold i barn og unges liv. Modellen er også utgangspunktet for en analyse av ulike relevante tiltak og satsinger kommunene kan ta i bruk med bakgrunn i resultatene fra ungdataundersøkelsen.

Forfatter

Geir Møller

Utgitt

18.12.2023

Type

Notat

Notat

13 - 2023

ISBN

978-82-336-0652-7

Last ned