Beskyttelsesfaktorer blant unge i Agder

Denne rapporten inneholder en analyse av risiko- og beskyttelsesfaktorer hos ungdom i Agder. Undersøkelsen baserer seg på Ungdataundersøkelsen fra 2019 som ble gjennomført i regi av NOVA og KoRus-Sør. Analysene undersøker hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som kan ha innvirkning på ungdoms psykiske helse, normbrudd og risikofylt bruk av rusmidler. Resultatene viser at ungdom med flere risikofaktorer er spesielt sårbare, men at ungdommenes relasjoner til familien og skolen representerer viktige beskyttelsesfaktorer. I forbindelse med rapporten er det også utgitt en veileder og fire regionrapporter med lokale data.

Forfatter

Geir Møller

Utgitt

15.06.2022

Type

Rapport

Rapport

628

ISBN

978-82-336-0441-7

Last ned