Behovsanalyse for fremtidens tjenester innen helse og omsorg – Skjervøy kommune

Telemarksforsking har utarbeidet en behovsanalyse for fremtidens tjenester innen helse og omsorg for Skjervøy kommune.

Forfatter

Audun Thorstensen, Erik Magnussen, Helle Krone-Hjertstrøm

Utgitt

16.09.2021

Type

Rapport

Rapport

623

ISBN

978--82-336-0434-6

Last ned