Barnehagetjenester, effektivitet og fordelingsproblemer

En oversikt over noen metodiske tilnærminger og empiriske resultater

Den offentlige satsingen på barnehager er et aktuelt og politisk kontroversielt tema. Denne artikkelen drøfter barnehagenes rolle i samfunnsøkonomien med utgangspunkt i ulike metodiske tilnærminger og med fokus på barnehagenes spesielle karakter. Sentrale momenter i en slik diskusjon er hensynet til samfunnsøkonomisk effektivitet, kvalitet på barnepass og fordeling av offentlige støtteordninger.

Forfatter

Knut Løyland og Thor Olav Thoresen (SSB)

Utgitt

30.10.1996

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier