Bakkebyråkrater: Førstelinja i samhandling med brukere i kriser

I dette kapitlet diskuteres dilemmaer som oppstår når sosialarbeidere skal informere om sosiale tjenester til brukere i krise. Dilemmaene handler i stor grad om risikoen for å kommunisere inkongruent overfor brukerne fordi sosialarbeideren både skal vise omsorg og informere om brukernes plikter. Inkongruent kommunikasjon henger sammen med at kommunalt ansatte er underlagt et omfattende regelverk som stiller motstridende krav til dem.

https://doi.org/10.18261/9788215054544-23-09

Forfatter

Monica Bjerklund

Utgitt

27.06.2023

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi