Bærekraftige matsystemer - et offentlig ansvar?

Kan kommunal sektor ta en mer aktiv rolle i utviklingen av mer bærekraftige matsystemer? Erfaringer fra ulike prosjekter peker på tre hovedområder for offentlige virksomheters engasjement: å utforske muligheter på tvers av etablerte skillelinjer for å få til mer sirkulære løsninger, å ta en aktiv rolle ved å etterspørre bærekraftig mat og at kommuner deltar aktivt i – eller skaper – arenaer for samskaping, innovasjon, læring og utprøving av nye samarbeid og løsninger.

https://doi.org/10.18261/9788215054544-23-11

Forfatter

Christine Hvitsand

Utgitt

27.06.2023

Type

Vitenskapelig artikkel i antologi