Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord

Oppdraget har vært definert som et utviklingsprosjekt. Vi presenterer et konkret forslag til tilbudsstruktur ved Seljord-avdelingen som skal gi et mer bærekraftig og robust grunnlag for videre drift der.    

Forfatter

Kjetil Lie, Nanna Løkka, Anette Myhre Momrak, Helge Støren og Knut Vareide

Utgitt

02.05.2019

Type

Rapport

Rapport

482

ISBN

978--82-336-0225-2

Last ned flag