Bærekraftig landbruk og arbeidsinkludering

Samskapende prosesser for å utforske mulighetene for tverrsektorielt samarbeid

Forfatter

Christine Hvitsand og Gunn Kristin Aasen Leikvoll

Utgitt

11.01.2022

Type

Notat

Notat

1 - 2022

ISBN

978--82-336-0459-2

Last ned