Bærekraftig fjellturisme

En litteraturgjennomgang for et bærekraftig Norefjell

I denne rapporten blir bærekraftig turisme undersøkt, med en særlig vektlegging av hvordan fjellturismen kan utvikles i samsvar med dagens og fremtidens sosiale, økonomiske og miljømessige behov. Rapporten er en litteraturstudie, og forsøker å systematisere relevante kilder i den hensikt å peke på muligheter for en bærekraftig utvikling.

Forfatter

Alf Jørgen Schnell

Utgitt

10.02.2020

Type

Rapport

Rapport

487

ISBN

978--82-336-0236-9

Last ned