Bærekraftig drift Sigdal kommune

Menyliste av potensielle tiltak

Telemarksforsking har utredet omstillings- og innsparingspotensialet i Sigdal kommune. Menyliste av tiltak presenteres.

Forfatter

Kjetil Lie, Audun Thorstensen, Åsne Amland, Anny Skaug Grøgaard, Jørund Verpe

Utgitt

16.06.2022

Type

Rapport

Rapport

625

ISBN

978-82-336-0437-0

Last ned