Artikkel: Nedskriving av anleggsmidler

Nærmere om kommunal regnskapsstandard om nedskriving av anleggsmidler.

Artikkelen finner du her.

Forfatter

Ailin Aastvedt

Utgitt

14.06.1905

Type

Artikkel