Artikkel: Bli med å forme fremtidens kommuneregnskap!

I denne artikkelen gir jeg innspill til de som ønsker å gi høringsuttalelse til fire notater som GKRS har sendt på høring.

Notatene som er sendt på høring er:

1.  Kommuneregnskapet – rammeverk og grunnleggende prinsipper (prinsippnotatet) 2.  Det kommunale regnskapssystem – grunnleggende sammenhenger3.  Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetaling og tap i kommuneregnskapet (utgiftsnotatet)4.  Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet (inntektsnotatet)

  Forfatter

  Ailin Aastvedt

  Utgitt

  24.06.1905

  Type

  Artikkel

  Last ned flag