Articulating Art in the Arctic

Articulating Art in the Arctic

Evaluering av Artica Listens 2019

Artica Listens 2019 var et kunstprosjekt arrangert i 2019. Prosjektledelsen for dette prosjektet var likt delt mellom Artica Svalbard og Office for Contemporary Art Norway, de to stiftelsene fordelte ansvar og oppgaver seg imellom. Denne evalueringen viser hvordan prosjektet møtte utfordringer i forbindelse med planlegging, gjennomføring og medieeksponering. Disse problemene oppstod i stor grad på grunn av en uklar prosjektledelse, hvor særlig eksistensen av to prosjektledere istedenfor én har vært krevende. Svalbards geografiske posisjon har også vært en utfordring. Dette foreslås i framtiden løst med en tydeligere prosjektledelse, som blant annet setter strengere tidsfrister og som tydeliggjør hva som er mulig å gjennomføre på Svalbard. Mediemessig bør budsjettet til kommunikasjon vurderes styrket, og en tydeligere strategi bør utvikles. Denne strategien bør bygge på tillit mellom de ulike partene, slik at publisering av innhold blir mer hyppig på sosiale medier. Den største vekten bør imidlertid legges på å jobbe aktivt med å nå ut til tradisjonelle medier som aviser, for her var mediedekningen svært lav.

Forfatter

Alf Jørgen Schnell

Utgitt

16.04.2020

Type

Notat

Notat

9 - 2020

ISBN

978--82-336-0322-9

Last ned