Arealforvaltning i fjellområder

Arealforvaltning i fjellområder: Spenninger mellom utmarka som et produksjonslandskap og et rekreasjonslandskap

Forfatter

Marianne Singsaas

Utgitt

17.11.2021

Type

Foredrag