Andelslandbruk som arena for læring og sosial inkludering

Funn fra masteroppgave i agroøkologi

Foredrag om initiativer for læring og sosial inkludering ved norske andelsgårder. Hvordan komme i gang med slike initativer, og hvilken nytteverdi har de?

Forfatter

Ingvild Haugen

Utgitt

15.11.2019

Type

Foredrag

Last ned