Analyseoppdrag Vegårshei kommune

På oppdrag fra Vegårshei kommune har Telemarksforsking gjennomført en analyse av kommunens drift.

Forfatter

Audun Thorstensen, Kjetil Lie, Helge Støren og Jørund Verpe

Utgitt

16.09.2021

Type

Notat

Notat

14 - 2021

ISBN

978--82-336-0330-4

Last ned