Analyse av omstillingspotensial og menypakke av tiltak – Nesbyen kommune

På søken etter bærekraftig økonomisk tilpasning

Utredning av omstillingspotensialet og mulighetene for å få til en bærekraftig økonomisk tilpasning for Nesbyen kommune. Presentasjon av en menyliste av konkrete omstillings- og innsparingstiltak.

Forfatter

Kjetil Lie, Audun Thorstensen, Helge Støren, Anny Skaug Grøgaard og Jørund Verpe

Utgitt

12.02.2021

Type

Notat

Notat

20 - 2021

ISBN

978--82-336-0341-0

Last ned