Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak – Nærøysund kommune

Utvikling av handlingsregler for god økonomisk planlegging og styring. Presentasjon av en menypakke av potensielle omstil-lings- og innsparingstiltak for de ulike ramme- og budsjettansvarsområdene i kommunen.

Forfatter

Kjetil Lie, Audun Thorstensen, Ole Sverre Lund, Marit Kvernenes, Helge Støren, Anny Skaug Grøgaard og Jørund Verpe

Utgitt

12.02.2021

Type

Notat

Notat

15 - 2021

ISBN

978--82-336-0334-2

Last ned