Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak - Åsnes kommune

På søken etter bærekraftig økonomisk tilpasning

Utredning av omstillingsbehovet for å få til en bærekraftig økonomisk tilpasning for Åsnes kommune. Presentasjon av en menypakke av potensielle omstillings- og innsparingstiltak for de ulike ramme- og budsjettansvarsområdene i kommunen.

Forfatter

Kjetil Lie, Audun Thorstensen, Helge Støren og Jørund Verpe

Utgitt

12.02.2021

Type

Notat

Notat

16 - 2021

ISBN

978--82-336-0336-6

Last ned