Administrativ organisering av oppvekst i Dønna kommune

I dette notatet gjør vi en vurdering av administrativ organisering av oppvekst i Dønna kommune. Vi har vurdert dette med utgangspunkt i lover og forskrifter, lokale, økonomiske og praktiske forutsetninger samt kommunes måloppnåelse. Vi vurderer tre alternativer;1) Felles ledelse i Dønna barnehage og barnehagen på Løkta, eller felles ledelse i Dønna barne- og ungdomsskole og skolen på Løkta, 2) Sammenslåing av Dønna barnehage og Dønna barne- og ungdomsskole og 3) Omorganisering til en trenivåmodell med en felles sektorleder for oppvekst.

Forfatter

Helge Støren, Kjetil Lie og Marit Sissel Kvernenes

Utgitt

31.03.2020

Type

Notat

Notat

6 - 2020

ISBN

978--82-336-0316-8

Last ned