ABM-utviklings vekst og fall.

Historien om hvordan en kulturpolitisk institusjon ble født og døde.

Denne artikkelen forteller historien om den kortlivede kulturpolitiske institusjonen ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. ABM-utvikling ble etablert i 2003, med store ambisjoner for kulturfaglig og kulturpolitisk synergi mellom tre sektorer. Syv år senere ble institusjonen nedlagt, og dermed forsvant også det mest synlige utslaget av ABM-ideen i Norge. Jeg er interessert i å beskrive og forstå hvorfor det ble slik. Hvorfor falt den kulturpolitiske løven fra 2003 ned som en kritisert skinnfell i 2010? Artikkelen tar utgangspunkt i at ABM-utvikling representerte et sammenfall mellom en etablert kulturforvaltning, et sett med nye kulturpolitiske ideer, og ikke minst en teknologisk utvikling som skjøt rask og uforutsigbar fart under ABM-utviklings korte levetid. I artikkelen forsøker jeg å besvare spørsmålene om hvilke mekanismer som lå bak etablering og nedleggelse av denne institusjonen, og om hvilke aktører og prosesser som var i spill underveis. Empirisk bygger artikkelen på dokumentanalyse og intervjuer. Der analytiske utgangspunktet er en utprøving av om garbage can-modellen for endring/utvikling av organisasjoner kan kaste lys over ABM-utvikling som case.

Forfatter

Ole Marius Hylland

Utgitt

12.12.2019

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier