Publikasjoner

Desinformasjon om analyser av stordriftsfordeler i landbruket. Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 21.12.1999
Statlig styring av kommunesektoren - konsekvenser for effektivitet og fordeling Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.11.1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk melkeproduksjon. Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.10.1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk spesialisert kornproduksjon. Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 20.02.1999
The Artist in Metropolis: Centralisation Processes and Decentralisation Policy in the Artistic field Vitenskapelig artikkel 31.12.1998
Cost-Optimal scale of Child Care Institutions Vitenskapelig artikkel 01.10.1998
Cost Efficiency in the Provision of Child Care Services Vitenskapelig artikkel i antologi 01.06.1998
Cultural Divisions in International Cultural Co-operation Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.02.1998
Etablering av kommunale miljødatabaser Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.02.1998
To dope or not to dope Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.06.1997
Inntektsvirkninger av arbeidsløshet Vitenskapelig artikkel 01.06.1997
Phillipskrøller og konjunktursykler Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.11.1996
Doping in Norwegian Gyms - a Big Problem? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 31.10.1996
Barnehagetjenester, effektivitet og fordelingsproblemer Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.10.1996
Determinants of forest activities - A study of private nonindustrial forestry in Norway Vitenskapelig artikkel 30.06.1995