Publikasjoner

Kommunal tilpasning 2000 - Når forventninger får malinga på skolene til å flasse Vitenskapelig artikkel 20.04.2000
Desinformasjon om analyser av stordriftsfordeler i landbruket. Vitenskapelig artikkel 21.12.1999
Statlig styring av kommunesektoren - konsekvenser for effektivitet og fordeling Vitenskapelig artikkel 01.11.1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk melkeproduksjon. Vitenskapelig artikkel 01.10.1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk spesialisert kornproduksjon. Vitenskapelig artikkel 20.02.1999
The Artist in Metropolis: Centralisation Processes and Decentralisation Policy in the Artistic field Vitenskapelig artikkel 31.12.1998
Cost-Optimal scale of Child Care Institutions Vitenskapelig artikkel 01.10.1998
Cost Efficiency in the Provision of Child Care Services Vitenskapelig artikkel 01.06.1998
Cultural Divisions in International Cultural Co-operation Vitenskapelig artikkel 11.02.1998
Etablering av kommunale miljødatabaser Vitenskapelig artikkel 01.02.1998
To dope or not to dope Vitenskapelig artikkel 30.06.1997
Inntektsvirkninger av arbeidsløshet Vitenskapelig artikkel 01.06.1997
Phillipskrøller og konjunktursykler Vitenskapelig artikkel 30.11.1996
Doping in Norwegian Gyms - a Big Problem? Vitenskapelig artikkel 31.10.1996
Barnehagetjenester, effektivitet og fordelingsproblemer Vitenskapelig artikkel 30.10.1996