Publikasjoner

Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom Vitenskapelig artikkel i antologi 12.08.2019
Engasjement og arrangement Vitenskapelig monografi 15.06.2019
Bred verdiskaping som strategi for bærekraftig stedsutvikling Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.05.2019
Hvorfor er det ikke et regionalt kunstmuseum i Telemark? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 10.05.2019
Frihet, fritid og fellesskap Vitenskapelig monografi 30.04.2019
Ole Rein Holm og Critica Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 02.01.2019
Perceived Injustice in Organizations Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 02.01.2019
Faces of death Vitenskapelig artikkel i antologi 14.12.2018
Street-level bureaucracy and crosscutting cleavages in municipal worlds Vitenskapelig artikkel i antologi 01.11.2018
Mot eit eksplisitt og sjølvbevisst kulturdiplomati Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 04.10.2018
Låtenes makt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Forestilinger og innflytelse Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Fremveksten av tre delfelt for scenekunsten Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Økonomi og autonomi i tre delfelt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Hvem får arbeid og hvem får penger? Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018