Publikasjoner

Bridging, nudging and translating Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 22.03.2021
Livsmestring i den samiske barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.12.2020
Sørpe full, sveiseblind og stinn som et eggebrød Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.12.2020
Begrunnelser for lokal kreativ næring Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.12.2020
Negative Cultural Policy Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.12.2020
Syngje og spile fele ti’. Introducing a tradition of fiddling singing in Norway Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 02.11.2020
Forvaltning av hensynsfull ferdsel i villreinområder Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.10.2020
Forskningsetikk og forskningens frihet: utfordringer for antropologifaget Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 17.09.2020
Betydning av skolerelaterte faktorer og mobbing for elever som strever med skolevegring Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.09.2020
Hvordan opplever foresatte til elever som strever med skolevegring møtet med skole og hjelpeapparat? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.09.2020
Alderdom i det teknologiske Utopia? Vitenskapelig artikkel i antologi 01.08.2020
Museum Fashion Photopgraphy Vitenskapelig artikkel i antologi 01.03.2020
Om hjemlighet og komparasjon i antropologiske studier i Norge Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.03.2020
Digital kulturpolitikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 03.02.2020
ABM-utviklings vekst og fall. Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 12.12.2019