Publikasjoner

Logistikkfunksjonen hos Bandak a/s Arbeidsrapport
Logistikkfunksjonen i Nopro Notodden a/s Arbeidsrapport
Den tause skogeier Rapport
Evaluering av prøvedelegeringen i Statens Landbruksbank Rapport
Evaluering av praktikantordninga i skogbruket Rapport
Geografisk informasjonssystem for Hardangervidda Rapport
Kvinner som skogeiere Arbeidsrapport
Minitel-Rjukan Arbeidsrapport
Mobilisering og trivialisering Arbeidsrapport
Tre måneders hjelpetelefon Arbeidsrapport
Logistikkfunksjonen hos Bandak as Arbeidsrapport
Logistikkfunksjonen i Nopro Notodden a/s Arbeidsrapport
Jordbrukets kulturlandskap Arbeidsrapport
EDI - Kongsberg spedisjon Arbeidsrapport
The effiency of production subsidies versus tariffs in supporting domestic production Rapport