Publikasjoner

Unge voksne i Sandefjord Notat 15.12.2022
Råd og omsorg Rapport 12.12.2022
Raskere E6 til byen Notat 09.12.2022
Konsekvensutredning for Vestfold og Telemark idrettskrets Rapport 01.12.2022
Evaluering av opptrappingsplan mot vold og overgrep Rapport i ekstern rapportserie 20.11.2022
Samling og utvikling Rapport 06.10.2022
Nasjonale satser til private barnehager i 2023 Notat 06.10.2022
Tillitsmåling Krødsherad Notat 27.09.2022
Omstilling i Kongsvingerregionen Rapport 16.09.2022
Underveis med kunsten Notat 19.08.2022
Hvordan bli en attraktiv kommune? Rapport 19.08.2022
Er det rom for kultur i norske kommuner? Notat 16.08.2022
Norske kunstnere og kulturarbeideres internasjonale virksomhet Notat 15.08.2022
Tillitsmåling i Nore og Uvdal 2021 Notat 06.07.2022
Evaluering av ordningen med regional omstilling Rapport 04.07.2022