Publikasjoner

Pilotprosjekt – veiledning til barnehageeiere for å styrke kvaliteten i barnehage Rapport i ekstern rapportserie 07.06.2024
Levende kulturarv Rapport 23.05.2024
Tiltak for å stabilisere eller øke folketallet i Vik kommune Rapport 06.05.2024
Medlemsundersøkelser Norges Musikkorps Forbund 2023/2024 Rapport 29.04.2024
Urbant landbruk i Stad Notat 29.04.2024
Utvikling av programteori for Foreldrekompasset Rapport 23.04.2024
Eldres behov. Muligheter for næringslivet Rapport 08.04.2024
Kostnader i barnehagene 2022 Rapport 21.03.2024
Innholdsmangfold i norske filmer og serier Rapport 04.03.2024
Tillit som kapital i samisk næringsliv Rapport 04.03.2024
Hvordan undersøke kunstneres inntekter? Notat 16.02.2024
Kreativ næring i Møre og Romsdal Rapport 02.02.2024
Museum med muligheter Rapport 03.01.2024
Beskyttelsesfaktorer i det forebyggende arbeidet Notat 18.12.2023
Følgeforskning av bygdemiljøpakkene Rapport 14.12.2023