Publikasjoner

Kunstnerundersøkelsen 2019 Rapport i ekstern rapportserie 29.03.2023
Kostnader i barnehagene 2021 Rapport 16.03.2023
Et glødepunkt i Rakkestad Rapport 28.02.2023
Erfaringer med lovpålagte råd for medvirkning Rapport i ekstern rapportserie 10.02.2023
Et sted for kunstnere Rapport 10.02.2023
Kompetansekartlegging i bygg og anlegg og reiseliv i ni kommuner i Vestfold og Telemark Notat 31.01.2023
Dokkajuvet – en vandring gjennom natur, kultur og historie. Rapport 24.01.2023
Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna Rapport 24.01.2023
Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapport 24.01.2023
Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammen Rapport 24.01.2023
Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordninger Rapport 24.01.2023
Kommunal administrasjon i storbyene Rapport i ekstern rapportserie 12.01.2023
Unge voksne i Sandefjord Notat 15.12.2022
Råd og omsorg Rapport 12.12.2022
Raskere E6 til byen Notat 09.12.2022