Publikasjoner

Natur- og kulturbasert nyskaping Foredrag 20.04.2007
Småbruk som ressurs i stadutviklinga Foredrag 16.03.2007
Korleis skal vi sette fruktbygda i Telemark på kartet? Foredrag 14.03.2007
Overlevingsstrategiar for landbruket i utkantane Foredrag 27.01.2007
Landbruksbygg og kulturlandskap Foredrag 19.09.2006
Regionalisering av landbrukspolitikken Foredrag 06.09.2006
Hva bør styre periodiseringen i kommunene? Artikkel 15.06.2006
Communicating rural landscape values Foredrag 15.06.2006
Regional merkevarebygging i eit kulturøkonomisk perspektiv Foredrag 01.06.2006
Diagnose Ryfylke Foredrag 24.05.2006
Livsstilsbrukarane Foredrag 27.04.2006
Sær eller interessant? Foredrag 21.04.2006
På veg inn i opplevingssamfunnet Foredrag 14.03.2006
Effektar av økonomiske verkemiddel på landbruket i Vest-Telemark Foredrag 16.01.2006
Riv gjerda, fjern grensene! Mot eit kollektivt og inkluderande landbruk Artikkel 15.04.2004