Publikasjoner

Det regionale helhetsperspektivet i statlig lokaliseringspolitikk Artikkel 01.05.2000
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk jordbruk Artikkel 15.09.1999
Mobilisering som bygdeutviklingsstrategi Artikkel 10.12.1997
Velferd (revidert utgave 2009) Artikkel 29.06.1905
Artikkel: Bli med å forme fremtidens kommuneregnskap! Artikkel 24.06.1905
Er demokratisering av kulturen mulig Artikkel 21.06.1905
Bokanmeldelse: Festival! Mellom rølp, kultur og næring. Artikkel 17.06.1905
Artikkel: Nedskriving av anleggsmidler Artikkel 14.06.1905
Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene Foredrag 13.06.1905
Attraktivitet Foredrag 08.06.1905
Senger til alle! Artikkel 07.06.1905
FolkOrg i kulturpolitisk utakt? Artikkel 06.06.1905
Kan regionale ulikheter i innovasjon og FoU forklare ulik økonomisk vekst mellom regionene? Foredrag 04.06.1905
Attraksjonskraft og identitet Foredrag 28.05.1905
Kulturbudsjettet 2014 Artikkel 28.05.1905