Publikasjoner

Regionalisering av landbrukspolitikken Foredrag 06.09.2006
Hva bør styre periodiseringen i kommunene? Artikkel 15.06.2006
Communicating rural landscape values Foredrag 15.06.2006
Regional merkevarebygging i eit kulturøkonomisk perspektiv Foredrag 01.06.2006
Diagnose Ryfylke Foredrag 24.05.2006
Livsstilsbrukarane Foredrag 27.04.2006
Sær eller interessant? Foredrag 21.04.2006
På veg inn i opplevingssamfunnet Foredrag 14.03.2006
Effektar av økonomiske verkemiddel på landbruket i Vest-Telemark Foredrag 16.01.2006
Riv gjerda, fjern grensene! Mot eit kollektivt og inkluderande landbruk Artikkel 15.04.2004
Kulturarv og fortidsfølelse Artikkel 01.11.2003
Den Norske Bygda og Den Store Verda Bok 01.05.2003
Velferd Artikkel 31.05.2002
Lokal kultur/kunnskap som grunnlag for næringsutvikling. Nytt satsingsområde for bygdene? Artikkel 15.03.2002
Maktens samvittighet Bok 28.02.2002