Publikasjoner

Heritage volunteering in Norway. A heritage from within. Foredrag 03.06.2024
Presentasjon av rapporten: "God dag mitt navn er kunstner, vurdering og erfaringsinnhenting av DKS-LAB" Foredrag 08.05.2024
Medlemsundersøkelser Norges Musikkorps Forbund 2023/2024 Foredrag 28.04.2024
Utmark i endring Artikkel 08.03.2024
Taking a lesson from the Norwegian anti-cabin protests Foredrag 07.03.2024
Bedre hytteplanlegging Foredrag 12.02.2024
Tillit som kapital i samisk næringsliv Foredrag 09.02.2024
Avskjeden med insektene - og en feiring av kulturen? Foredrag 26.01.2024
Finnmark: Befolkning, demografi, arbeidsplasser, attraktivitet og framtidsutsikter Foredrag 09.01.2024
Mot en grønn og bærekraftig kultursektor Foredrag 01.12.2023
Fosen: Befolknings- og næringsutvikling, attraktivitet og framtidsscenarier Foredrag 28.11.2023
Meløy: Utvikling befolkning og næringsliv, scenarier og attraktivitet Foredrag 22.11.2023
Foredrag: Samskaping i praksis Foredrag 21.11.2023
Samiske barnehager som helsefremmende arena. Foredrag 16.11.2023
Mosseregionen og Follo dømt til vekst? Foredrag 15.11.2023