Publikasjoner

Verdsettelse av arbeid i kreativ næring Foredrag 06.12.2022
Kronikk: Supermodellen – vår ypperste eksportvare Artikkel 02.12.2022
Tomtereserver for hyttebygging og ny hytteveileder Foredrag 17.11.2022
Cultural Institutions and Attractiveness Bok 28.10.2022
Kronikk: Kommunalt lovverk hindrer innovasjon Artikkel 03.10.2022
Toxic Heritage and museum policies Foredrag 22.09.2022
Developing creative careers by mentoring Foredrag 21.09.2022
Heroes at the Bedside or Organizational Experts? Foredrag 12.09.2022
Giftpraksiser i bygningsvernet Foredrag 06.09.2022
Medvirkningsråd, demokrati og makt Foredrag 01.09.2022
Blindsoner og brobyggere Bok 26.08.2022
Hvordan står det til med lokaldemokratiet og lokalpolitikernes arbeidsvilkår? Foredrag 26.08.2022
Medvirkning og makt: Hva, hvorfor og hvordan? Foredrag 17.08.2022
Kronikk: Hva kan vi lære av kriser? Artikkel 01.07.2022
Toxic housekeeping, coal tar, chemical conservation and elemental exposures in Norwegian open-air museums Foredrag 16.06.2022