Publikasjoner

Kronikk: Samskaping skaper begeistring og ny giv Artikkel 11.12.2020
Foredrag: 1 + 1 = 3? Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer Foredrag 03.12.2020
Drammen Foredrag 01.12.2020
Stavanger og Stavangerregionen Foredrag 29.10.2020
Haugalandet Foredrag 28.10.2020
Foredrag: Innovasjon og risiko Foredrag 28.10.2020
Attraktivitetsmodellen, utviklingen i Trysil og framtidsutsikter Foredrag 23.10.2020
Tillitsmåling i Skien Foredrag 22.10.2020
Regional analyse for Orkdalregionen Foredrag 09.10.2020
Kronikk: Regionalt hjelpekorps kan gi mer innovasjon Artikkel 09.10.2020
Scenarier for vekst i Fredrikstad Foredrag 07.10.2020
Byråkratiets kultur for kulturminner Foredrag 30.09.2020
Foredrag: Innovasjon i små distriktskommuner Foredrag 30.09.2020
Regional analyse for Trondheimsregionen Foredrag 25.09.2020
Museumsreform og samfunnsroller Foredrag 25.09.2020