Publikasjoner

Norske lokalpolitikeres erfaringer med trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser Rapport i ekstern rapportserie 31.08.2021
Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 19.05.2020
Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 08.10.2019
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 31.10.2018
Basis og overbygning Rapport i ekstern rapportserie 10.08.2018
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 11.04.2018
Evaluering av ordning med behovsprøvd gratis barnehage Rapport i ekstern rapportserie 20.09.2017
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 06.01.2017
Resultater fra NM i kunstløft Rapport i ekstern rapportserie 28.01.2016
Evaluering av barnevernet i Drammen kommune Rapport i ekstern rapportserie 08.10.2015
Byregionen Volda-Ørsta Rapport i ekstern rapportserie 22.04.2015
Buzau geopark: Applied research for sustainable development and economic growth following the principles of geoconservation. (GeoSust): REPORT YEAR 1 Rapport i ekstern rapportserie 12.02.2015
Ny finansiering av ikke-kommunale barnehager Rapport i ekstern rapportserie 22.01.2015
Koreokrati Rapport i ekstern rapportserie 14.05.2014
Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Rapport i ekstern rapportserie 27.01.2014