Publikasjoner

Kunstnerundersøkelsen 2019 Rapport i ekstern rapportserie 29.03.2023
Erfaringer med lovpålagte råd for medvirkning Rapport i ekstern rapportserie 10.02.2023
Kommunal administrasjon i storbyene Rapport i ekstern rapportserie 12.01.2023
Evaluering av opptrappingsplan mot vold og overgrep Rapport i ekstern rapportserie 20.11.2022
Frigjøring av sykepleierkapasitet gjennom ny ansvars-/oppgavedeling og bruk av teknologi Rapport i ekstern rapportserie 01.06.2022
Festivalproduksjon og -opplevelse under Covid-19-pandemien Rapport i ekstern rapportserie 29.04.2022
Unge kunstnerskap i utvikling Rapport i ekstern rapportserie 01.02.2022
Norske lokalpolitikeres erfaringer med trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser Rapport i ekstern rapportserie 31.08.2021
Ferdsel i Hardangervidda villreinområde Rapport i ekstern rapportserie 26.03.2021
Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 19.05.2020
Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 08.10.2019
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 31.10.2018
Basis og overbygning Rapport i ekstern rapportserie 10.08.2018
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 11.04.2018
Evaluering av ordning med behovsprøvd gratis barnehage Rapport i ekstern rapportserie 20.09.2017