Publikasjoner

Lokalt opprør mot hyttebygging Artikkel 19.06.2021
Ferdsel i Hardangervidda villreinområde. Antall brukere og fordeling på areal over tid. Artikkel 26.03.2021
Kronikk: Samskaping skaper begeistring og ny giv Artikkel 11.12.2020
Kronikk: Regionalt hjelpekorps kan gi mer innovasjon Artikkel 09.10.2020
Kronikk: Innovasjonsvettreglene Artikkel 13.08.2020
Populærvitenskapelig artikkel: Innovasjon og risiko Artikkel 30.06.2020
Det er tid for radikal innovasjon Artikkel 15.05.2020
Hvordan snu befolkningsnedgang til oppgang? Artikkel 06.03.2020
An account of the academic institutionalisation of cultural policy research. A Nordic perspective. Artikkel 03.02.2020
Folkevalgte, ikke sov på vakt! Artikkel 03.01.2020
Psykoterapeutiske offentligheter Artikkel 03.10.2018
Kultur for å delta Artikkel 31.12.2017
Kulturinstitusjoner og deres legitimitet Artikkel 22.01.2017
Når inntektene uteblir Artikkel 19.10.2016
Frivillig innsats er ikke velferdstatens redning Artikkel 26.03.2015