Publikasjoner

Alderdom i det teknologiske Utopia? Vitenskapelig artikkel i antologi 01.08.2020
Museum Fashion Photopgraphy Vitenskapelig artikkel i antologi 01.03.2020
Gender, Excellence and Research Funding Vitenskapelig artikkel i antologi 12.12.2019
Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom Vitenskapelig artikkel i antologi 12.08.2019
Faces of death Vitenskapelig artikkel i antologi 14.12.2018
Street-level bureaucracy and crosscutting cleavages in municipal worlds Vitenskapelig artikkel i antologi 01.11.2018
Låtenes makt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Forestilinger og innflytelse Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Fremveksten av tre delfelt for scenekunsten Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Økonomi og autonomi i tre delfelt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Hvem får arbeid og hvem får penger? Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Kunstnerisk produksjon og makt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Seleksjon og lederskap i populærmusikken og samtidsmusikken Vitenskapelig artikkel i antologi 10.09.2018
The relational politics of aesthetics. An introduction Vitenskapelig artikkel i antologi 08.08.2018
Musical nation Bildung. The twin enterprises Concerts Norway and Concerts Sweden. Vitenskapelig artikkel i antologi 08.08.2018