Publikasjoner

Mulighet og risiko. Digital kulturpolitikk for barn og unge Vitenskapelig artikkel i antologi 21.11.2022
Introduksjon - familiemangfold Vitenskapelig artikkel i antologi 29.07.2022
Solomødre og deres familieform Vitenskapelig artikkel i antologi 29.07.2022
Profesjonalitetens pris Vitenskapelig artikkel i antologi 02.05.2022
Musikerne - hvor mange er de egentlig? Vitenskapelig artikkel i antologi 06.04.2022
A land of milk and honey? Vitenskapelig artikkel i antologi 18.01.2022
No direction home? Vitenskapelig artikkel i antologi 03.05.2021
Alderdom i det teknologiske Utopia? Vitenskapelig artikkel i antologi 01.08.2020
Museum Fashion Photopgraphy Vitenskapelig artikkel i antologi 01.03.2020
Gender, Excellence and Research Funding Vitenskapelig artikkel i antologi 12.12.2019
Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom Vitenskapelig artikkel i antologi 12.08.2019
Faces of death Vitenskapelig artikkel i antologi 14.12.2018
Street-level bureaucracy and crosscutting cleavages in municipal worlds Vitenskapelig artikkel i antologi 01.11.2018
Låtenes makt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Forestilinger og innflytelse Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018