Publikasjoner

Encountering the machinery of bureaucracy Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 24.10.2021
Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.09.2021
Fritidsbygg, friluftsliv og ferdsel: Sonering som redskap? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 23.08.2021
Bridging, nudging and translating Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 22.03.2021
Livsmestring i den samiske barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.12.2020
Sørpe full, sveiseblind og stinn som et eggebrød Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.12.2020
Begrunnelser for lokal kreativ næring Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.12.2020
Negative Cultural Policy Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.12.2020
Syngje og spile fele ti’. Introducing a tradition of fiddling singing in Norway Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 02.11.2020
Forvaltning av hensynsfull ferdsel i villreinområder Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.10.2020
Forskningsetikk og forskningens frihet: utfordringer for antropologifaget Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 17.09.2020
Betydning av skolerelaterte faktorer og mobbing for elever som strever med skolevegring Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.09.2020
Hvordan opplever foresatte til elever som strever med skolevegring møtet med skole og hjelpeapparat? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.09.2020
Om hjemlighet og komparasjon i antropologiske studier i Norge Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.03.2020
Digital kulturpolitikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 03.02.2020