Publikasjoner

Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune Rapport 06.01.2021
Evaluering av Lister PPT Rapport 25.11.2020
Digital ambivalens Rapport 26.10.2020
Evaluering av forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi Rapport 06.10.2020
Tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner Rapport 04.09.2020
Museum og samfunn Rapport 24.06.2020
Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner Rapport 18.06.2020
Evaluering av Tett på Rapport 04.06.2020
Kostnader i barnehager 2018 Rapport 03.04.2020
Håndlag for håndverk Rapport 01.04.2020
Korleis vidareutvikle berekrafta i norske matproduksjonssystem? Rapport 18.03.2020
Kulturell berikelse – politisk besvær Rapport 18.03.2020
Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler Rapport 13.03.2020
Grow through Activating Local Potential Rapport 11.03.2020
Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene Rapport 25.02.2020