Publikasjoner

Barn og unges kulturbruk Rapport 16.11.2021
Grønn Parallell Rapport 13.10.2021
Rammer for kunst Rapport 23.09.2021
Utredning av framtidig fylkestilhørighet for Sveio kommune Rapport 20.09.2021
Kultur og bærekraft: En kartlegging av kunnskapsstatus og praksiser i kultursektoren Rapport 20.09.2021
Evaluering av vertskommunesamarbeid om barnevern og PPT Rapport 20.09.2021
Lønnsomhet og kapitalstrukturer i private barnehager 2019 Rapport 17.09.2021
Behovsanalyse for fremtidens tjenester innen helse og omsorg – Skjervøy kommune Rapport 16.09.2021
Næringsforeninger og distriktskommuner Rapport 03.09.2021
Tusenårsstaden Gulatinget Rapport 20.08.2021
Norsk Kvernsteinssenter Rapport 20.08.2021
Pardans og Halling Rapport 10.06.2021
Digitale møter i folkevalgte organer Rapport 31.05.2021
Utredning av interkommunalt samarbeid mellom Grue, Våler og Åsnes kommuner Rapport 25.05.2021
Ikke noe TikTok, digital didaktikk, takk Rapport 06.05.2021