Publikasjoner

Evaluering av Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud Rapport 16.05.2023
Startlån Rapport 04.05.2023
Kostnader i barnehagene 2021 Rapport 16.03.2023
Et glødepunkt i Rakkestad Rapport 28.02.2023
Et sted for kunstnere Rapport 10.02.2023
Dokkajuvet – en vandring gjennom natur, kultur og historie. Rapport 24.01.2023
Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna Rapport 24.01.2023
Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapport 24.01.2023
Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammen Rapport 24.01.2023
Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordninger Rapport 24.01.2023
Råd og omsorg Rapport 12.12.2022
Konsekvensutredning for Vestfold og Telemark idrettskrets Rapport 01.12.2022
Samling og utvikling Rapport 06.10.2022
Omstilling i Kongsvingerregionen Rapport 16.09.2022
Hvordan bli en attraktiv kommune? Rapport 19.08.2022