Publikasjoner

Developing creative careers by mentoring Paper 21.09.2022
Høstingsfriluftsliv og lokal naturbruk i hyttekommuner Paper 02.12.2021
From polarization to compliance in elderly care? Paper 25.11.2021
Å gjøre kulturarv til miljøpolitikk Paper 11.11.2021
Tradition and Destination Socio-ecological sustainability and the host-visitor interface in second-home development in Norway Paper 19.08.2021
Toxic strategies Paper 21.06.2021
Nurses’involvement in the development of a municipal acute ward Paper 10.03.2020
Innbyggere som kilde til innovasjon Paper 20.11.2019
Making New Health Services Work. Paper 11.09.2019
Kan motstand mot innovasjon være legitimt? Paper 22.11.2018
Intermediators between arts, business and bureaucracy Paper 23.08.2018
Co-creation and the New Public Libraries Paper 21.08.2018
Community Supported Agriculture (CSA) Paper 14.09.2017
Community Supported Agriculture (CSA) - Paper 17.02.2017
Contemporary Art for Children - an Impossible Negotiation? Paper 07.07.2016