Publikasjoner

Nurses’involvement in the development of a municipal acute ward Paper 10.03.2020
Innbyggere som kilde til innovasjon Paper 20.11.2019
Making New Health Services Work. Paper 11.09.2019
Kan motstand mot innovasjon være legitimt? Paper 22.11.2018
Intermediators between arts, business and bureaucracy Paper 23.08.2018
Co-creation and the New Public Libraries Paper 21.08.2018
Community Supported Agriculture (CSA) Paper 14.09.2017
Community Supported Agriculture (CSA) - Paper 17.02.2017
Enterprising Culture Paper 07.07.2016
Contemporary Art for Children - an Impossible Negotiation? Paper 07.07.2016
What affects local culture? Paper 06.07.2016
Cultural diplomats at work Paper 06.07.2016
Cultural models, organizations, and professional service providers. Paper 31.03.2016
Norsk kulturindeks - paper til NCCPR 2015 Paper 26.08.2015
Kulturmentoring. Veiledning i kunstnerskap eller strategi for kulturnæring? Paper 26.08.2015