Publikasjoner

Kompetansekartlegging i bygg og anlegg og reiseliv i ni kommuner i Vestfold og Telemark Notat 31.01.2023
Unge voksne i Sandefjord Notat 15.12.2022
Raskere E6 til byen Notat 09.12.2022
Nasjonale satser til private barnehager i 2023 Notat 06.10.2022
Tillitsmåling Krødsherad Notat 27.09.2022
Underveis med kunsten Notat 19.08.2022
Er det rom for kultur i norske kommuner? Notat 16.08.2022
Norske kunstnere og kulturarbeideres internasjonale virksomhet Notat 15.08.2022
Tillitsmåling i Nore og Uvdal 2021 Notat 06.07.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Østre Agder Notat 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Kristiandsandsregionen Notat 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Setesdalsregionen Notat 15.06.2022
Risiko- og beskyttelsesindikatorer blant unge i Listerregionen Notat 15.06.2022
Kostnadsfordeling for interkommunalt samarbeid Notat 25.05.2022
Videre utvikling av Lifjell Notat 05.04.2022