Publikasjoner

Arealforvaltning i fjellområder Foredrag 17.11.2021
Foredrag: Verdiskapende samarbeid Foredrag 29.09.2021
Samskaping Foredrag 28.09.2021
Gjenstandsbiografi som metode Foredrag 22.09.2021
Design av følgeevaluering i folkehelseprosjekter Foredrag 15.09.2021
Interkommunalt samarbeid om barnevern. Forutsetninger for lykkes. Foredrag 07.09.2021
Unwrapping Toxic Heritage. Foredrag 28.08.2021
Bærekraftig arealforvaltning Foredrag 17.06.2021
Digitale møter i folkevalgte organer. Erfaringer og anbefalinger Foredrag 11.05.2021
Arealforvaltning og hyttebygging Foredrag 26.04.2021
Foredrag: 1 + 1 = 3? Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer Foredrag 03.12.2020
Drammen Foredrag 01.12.2020
Hyttebygging og bærekraftig arealforvaltning Foredrag 18.11.2020
Ulike forutsetninger og strategier for innovasjon mellom store og små kommuner Foredrag 17.11.2020
Stavanger og Stavangerregionen Foredrag 29.10.2020