Publikasjoner

Foredrag: Samskaping og innovasjon Foredrag 27.03.2023
Utbygging i strandsonen Foredrag 22.03.2023
Foredrag: Samskaping for samfunnsutvikling Foredrag 13.02.2023
Partnerskap og samstyring i regi av fylkeskommuner Foredrag 09.02.2023
Holmestrand, næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Foredrag 08.02.2023
Verdsettelse av arbeid i kreativ næring Foredrag 06.12.2022
Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024 Foredrag 02.12.2022
Norske kunstnere med internasjonal suksess Foredrag 29.11.2022
Horten, næringsutvikling, befolkningsutvikling og rekruttering Foredrag 24.11.2022
Tomtereserver for hyttebygging og ny hytteveileder Foredrag 17.11.2022
Vest-Telemark: Utvikling, fratidsutsikter og sentral Foredrag 07.11.2022
Sigdal. Hvordan går det? og hva med framtidsutsiktene? Foredrag 03.11.2022
Perspektiv og føresetnader for Kinn og kommunar som skaper utvikling av sine lokalsamfunn Foredrag 26.10.2022
Hve kjennetegner kommuner som lykkes med attraktivitetsarbeid Foredrag 19.10.2022
Toxic heritage and museum policies Foredrag 12.10.2022