Publikasjoner

Foredrag: 1 + 1 = 3? Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer Foredrag 03.12.2020
Foredrag: Innovasjon og risiko Foredrag 28.10.2020
Foredrag: Innovasjon i små distriktskommuner Foredrag 30.09.2020
Byråkratiets kultur for kulturminner Foredrag 30.09.2020
Museumsreform og samfunnsroller Foredrag 25.09.2020
Dødelige hjem Foredrag 24.09.2020
Foredrag: Samskaping Foredrag 15.09.2020
Foredrag: Drivere og barrierer for velfungerende regionale partnerskap Foredrag 02.09.2020
Hva kan kommunen gjøre for å lykkes med utvikling? Foredrag 27.05.2020
Presentasjon av Kulturell berikelse – politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000–2019 Foredrag 13.05.2020
Læring av feilslåtte innovasjoner Foredrag 05.05.2020
Innovasjon og risiko Foredrag 04.02.2020
Co-creation Foredrag 30.01.2020
Russetid – hva slags tid? Foredrag 13.01.2020
Tønsberg, utvikling, attraktivitet og scenarier. Foredrag 13.12.2019