Publikasjoner

Landskap Arbeidsrapport
Verdifulle naturtyper Arbeidsrapport
Villrein og fugleliv Arbeidsrapport
Vannforurensing Arbeidsrapport
Friluftsliv Arbeidsrapport
Overvåking av kystlynghei Rapport
Kompetansebehov i næringslivet Arbeidsrapport
Kompetansesentet for idrett i Telemark Rapport
Evaluering av de regionale tiltakskontorene i Hordaland Rapport
Kompetanseheving og eksporttiltak Rapport
Den regionale stat og kommunene i Telemark Rapport
Yrkesrettet attføring av personer med psykiske lidelser Rapport
Evaluering av omstillingsprogrammene for kystregionen, Nome og Østfold byoffensiv Arbeidsrapport
Østfold Byoffensiv Rapport
Evaluering av omstillingsprogrammene Østfold byoffensiv og oppdrift Arbeidsrapport