Publikasjoner

Mobilisering som bygdeutviklingsstrategi Rapport
Statlig driftstilskudd til mobil bibliotektjeneste Rapport
Landskap Arbeidsrapport
Verdifulle naturtyper Arbeidsrapport
Villrein og fugleliv Arbeidsrapport
Vannforurensing Arbeidsrapport
Friluftsliv Arbeidsrapport
Overvåking av kystlynghei Rapport
Kompetansebehov i næringslivet Arbeidsrapport
Kompetansesentet for idrett i Telemark Rapport
Evaluering av de regionale tiltakskontorene i Hordaland Rapport
Kompetanseheving og eksporttiltak Rapport
Den regionale stat og kommunene i Telemark Rapport
Yrkesrettet attføring av personer med psykiske lidelser Rapport
Evaluering av omstillingsprogrammene for kystregionen, Nome og Østfold byoffensiv Arbeidsrapport