Publikasjoner

Samarbeidsregionen Midt - Telemark Notat
Evaluering av Samfunnsavdelingen ved Fylkesmannen i Telemark Arbeidsrapport
Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak - samarbeid og organisering lokalt Arbeidsrapport
Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap (STILK) Rapport
Kulturell tjenesteyting Arbeidsrapport
Hva bestemmer etterspørselen etter bøker i Norge Rapport
Evaluering av BUSMI-prosjektet Rapport
FoU-analyse i Telemark Arbeidsrapport
Kvinner i fiskerinæringa Rapport
Våtmark Arbeidsrapport
Miljøplantinger og økologiske rensetiltak Rapport
Utenlandske turister på Telemarkskanalen Arbeidsrapport
Supperåd eller effektivt samarbeidsorgan? Rapport
Folkemusikkarkivet i Telemark Rapport
Konsekvenser av et mulig bortfall av bransjeavtalen for bokomsetning Rapport