Publikasjoner

Entreprenørskap i et sentrum/periferiperspektiv Arbeidsrapport
Entreprenørskap i et sentrums-/ periferiperspektiv Rapport
Evaluering av fylkesplanen for Telemark 1994-97 Rapport
Kunnskap og styring Rapport
Konsekvenser av områdevern for primærnæringer og lokalsamfunn Rapport
Planer om strukturendringer i meieriet sør Rapport
Elva går! En friluftsundersøkelse Arbeidsrapport
Landskapsestetiske forhold Arbeidsrapport
Vegetasjonsregistreringer Arbeidsrapport
Vilt/fugl Arbeidsrapport
Utviklingstrekk i reiselivet i noen områder og kommuner i perioden 1989-95 Rapport
Suksessfaktorer i reiselivsutvikling Rapport
Naturkvaliteter som lokaliseringsfaktor for reiselivsutvikling Rapport
Arbeidsdirektoratets stipendiatprosjekt Rapport
Arbeidsledighetens innvirkning på kommunale inntekter og sosialhjelpsutbetalinger Rapport