Publikasjoner

Frihet, fritid og fellesskap Vitenskapelig monografi 30.04.2019
Trysil Bike Arena Rapport 29.04.2019
Ressursanalyse og organisasjonsgjennomgang. Etne kommune Notat 26.04.2019
Fordelar og ulemper med auka interkommunalt samarbeid om økonomifunksjonar Notat 26.04.2019
Evaluering av kommunale næringsfond i Telemark Notat 26.04.2019
Evaluering av Vesterålen barnevern Rapport 26.04.2019
Et svalestup fra tieren Rapport 24.04.2019
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Ål kommune Notat 24.04.2019
Vefsn og Leirfjord – effekter av eventuell kommunesammenslåing Notat 24.04.2019
Nye grep for en ny framtid Rapport 23.04.2019