Publikasjoner

Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Akershus Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Buskerud Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Hedmark Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Oppland Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Oslo Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Telemark Rapport
Nyetableringer i Telemark 1999 Rapport
De regionale etablererkontorene i Telemark Rapport
Tverretatlig samarbeid om personer med sammensatte hjelpebehov Rapport
Samarbeid om behandlingsplasser for rusmisbrukere Rapport
Evaluering av KRDs etablererstipend - del 1 Rapport
Statlig styring av kommunene Rapport
Evaluering av KRDs etablererstipend - del 2 Rapport
Periodisk kjøretøykontroll Arbeidsrapport
Samarbeid mellom kommuner i Sverige, Danmark og Finland Rapport